Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Almere onder Handelsregisternummer 24359806. Zij vervangen de eerder gedeponeerde voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden